محل تبلیغات شما
در زمانیکه برده داری در آمریکا رایج بود
زن سیاه پوستی به نام هریت تابمن
گروهی مخفی به راه انداخته بود
 که بردگان را فراری می داد.

بعدها از او پرسیدند:
سخت ترین مرحله کار شما برای 
نجات بردگان چه بود؟

او عمیقا به فکر فرو رفت و گفت:
قانع کردن یک برده به اینکه تو
 برده نیستی و باید آزاد باشی

هرگز تماشاگر بی عدالتی و حماقت نباش.

مرگ فرصت فراوانی برای 
سکوت به تو خواهد داد.

کریستوفر هیچنز
شهر کتاب

چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

بحث داغ جستجو آب در فضا

کالسکه مبله چیست؟

برده ,سیاه ,بردگان ,آمریکا ,داری ,بی ,در آمریکا ,برده داری ,باید آزاد ,نیستی و ,و باید

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مقاله جدید غریبانه مجله اینترنتی صبحونه pocutami فرهنگستان Marie's blog stiggoogroti imibox timulmodogs decamenne