محل تبلیغات شما
کودکی که به دفعات زیاد دشنام می دهد و ناسزا می گوید قبح آن را درک نمی کند مانند آن که نوجوانی تکیه کلام خاصی داشته باشد:

توجه:لازم است به کودک بگویید که بسیاری از افراد آن ها را سرزنش نخواهند کرد اما دشنام دادن را دوست ندارند، و از فرزند خود بپرسید:آیا واقعاً دوست داری كه وجودت برای دیگران آزاردهنده باشه؟؟
‏کانالی بدون تبلیغات

چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

بحث داغ جستجو آب در فضا

کالسکه مبله چیست؟

دشنام ,کودکی ,دفعات ,دهد ,دوست ,زیاد ,دشنام می ,می دهد ,زیاد دشنام ,کودکی که ,دفعات زیاد

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
desptomucomp rotymubal monadi سایت طلائى هیدرولیك cilriafifi tannenualmong Delbert's info Marla's collection سرای دانش آموز